Jeg er ortopædkirurgisk speciallæge og har beskæftiget mig med det ortopædkirurgiske speciale gennem mere end 32 år.


Jeg har mere end 10 års erfaring inden for knæ- og korsbåndskirurgi og 12 års erfaring inden for skulder- og albue kirurgi med særlig vægt på albuekirurgi. I den forbindelse skal nævnes, at jeg som følge af min interesse for kroniske albuesmerter, har haft gode resultater med at behandle specielt “tennis albue” smerter.


I 18 år har jeg arbejdet med traume- og skade kirurgi. Inden for dette område er det vigtigt hurtigt at kunne identificere omfanget skader ved den tilskadekomne, for at kunne iværksætte den korrekte behandling så hurtigt som muligt. I mange tilfælde er det af største vigtighed for det endelige resultat.


I 8 år har jeg været leder/overlæge af skadestuerne dels på Regionshospitalet Horsens i 3 år og på Aarhus Universitetshospital i 7 år. Her har jeg kunnet bruge min lange ortopædkirurgiske erfaring til at sikre og optimere, at både små og større skader får en korrekt faglig behandling. Jeg har gennem disse år udarbejdet en webbaseret (“Mønsteds Skadestuekompendium”) vejledning for de yngre læger i skadestue i undersøgelse og behandling i de fleste forekommende skader i skadestueregi.


Gennem de seneste 17 år har jeg i mit kliniske arbejde anvendt ultralydskanning dels inden for muskuloskeletale område, som et vigtigt supplement til undersøgelse af mine patienter og den særlige ultralydskanningsteknik FAST, til at hurtigt at kunne afklare om hårdt tilskadekomne har indre blødninger. Jeg har den måde kunnet forfine mine undersøgelser og komme betydeligt hurtigere frem til en korrekt diagnose, til glæde og tilfredshed for mine patienter.
Jeg har herved opnået en meget betydelig erfaring indenfor anvendelse af ultralydsdiagnostik på det muskuloskeletale område (ultralydsundersøgelse af muskler, sener, knogler og øvrige overfladiske bløddele på kroppen).


I mit daglige arbejde underviser jeg mine kolleger i brugen af ultralyd i den diagnostiske proces.

22. juni 2022 Speciallæge Peter Mønsted