Jeg er ortopædkirurgisk speciallæge og har beskæftiget mig med det ortopædkirurgiske speciale gennem næsten 30 år.


Jeg har mere end 10 års erfaring inden for knæ- og korsbåndskirurgi og 8 års erfaring inden for skulder- og albue kirurgi med særlig vægt på albuekirurgi.


I 17 år har jeg arbejdet med traume- og skade kirurgi. Inden for dette område er det vigtigt hurtigt at kunne identificere omfanget skader ved den tilskadekomne, for at kunne iværksætte den korrekte behandling så hurtigt som muligt. I mange tilfælde er det af største vigtighed for det endelige resultat.


De seneste 7 år har jeg været leder af skadestuerne dels på Regionshospitalet Horsens i 3 år og på Aarhus Universitetshospital i 4 år. Her har jeg kunnet bruge min lange ortopædkirurgiske erfaring til at sikre og optimere, at både små og større skader får en korrekt faglig behandling.


Gennem de seneste 15 år har jeg i mit kliniske arbejde anvendt ultralyd, som et vigtigt supplement til undersøgelse af mine patienter. Jeg har den måde kunnet forfine mine undersøgelser og komme betydeligt hurtigere frem til en korrekt diagnose.
Jeg har herved opnået en meget betydelig erfaring indenfor anvendelse af ultralydsdiagnostik på det muskuloskeletale område (ultralydsundersøgelse af muskler, sener, knogler og øvrige overfladiske bløddele på kroppen).


I mit daglige arbejde underviser jeg mine kolleger i brugen af ultralyd i den diagnostiske proces.

12. maj 2019 Speciallæge Peter Mønsted